Charles Dickens: Oliver Twist

Charles Dickens

Národnost

britská

Profese

spisovatel

Život

Narozen 1812 v Porhmuthu do chudé rodiny. Talentované dítě. Otec uvězněn za dluhy a tak Charles musel od 10 let pracovat. To hluboce ovlivnilo jeho vnímání světa a tvorbu. Vypracoval se z továrny na leštidla na boty, přes pomocníka v právnické kanceláři až na redaktora v novinách. Stal se úspěšným spisovatelem. Měl 10 dětí. Zemřel na srdeční příhodu v r. 1870 v Gadshill.

Další díla

Kronika Pickwickova klubu (1837), Vánoční koleda (1843), David Copperfield (1849), Malá Dorritka (1857).

Současníci

Gustav Flaubert, Honoré de Balzac, Fjodor Michajlovič Dostojevskij.

Oliver Twist

Žánr

román

Vyšla

1838, česky 1844

Děj

Oliver Twist ihned po porodu osiří a vyrůstá v obecním sirotčinci, kde jsou děti zanedbávány na výživě, hygieně a vzdělání. Mnoho z nich umírá. O. je dětmi vylosován, aby požádal o vyšší příděl jídla. Za to jej pan Brownlow exemplárně potrestá a umístí do učení v pohřebnictví pana Sowerberryho. Zde je šikanován jeho ženou a dalším učněm a tak uteče. Na pokraji sil se dostává do Londýna, kde se ho ujme Žid Fagin, vůdce dětských kapsářů, jako dalšího kadeta. O. si neuvědomí, že je mezi zloději a při první výpravě je proto omylem dopaden místo pravých lupičů. Je zbit, uvězněn a téměř odsouzen ke 3 měsícům tvrdé práce. Těžce nemocného O. se ujme bohatý pan Brownlow, vyléčí ho a chce se ho pečovat jako vlastního syna. O. by rád, ale je zajat partou Fagina. Při další výpravě je O. postřelen a ošetřen paní Rózou Maylieovou. Ve Faginově partě je Edward Leeford, který si uvědomí, že je O. nevlastním bratrem a že se musí nic netušícího O. zbavit, aby získal jeho dědictví. Zničí přívěsek, který odkazuje na O. původ, ale svěří se s tím Faginovi. To vyslechne zlodějka Nancy, která to prozradí Róze, aby O. pomohla. Když se to v partě dozví, zabijí ji. Róza tedy vše vyloží O. a ten jde za panem Brownlowem, který mu shodou náhod odhalí, že mu a Edwardovi otec odkázal velké jmění. Edward dědictví rozhýří v USA a zemře ve věznici. Fagin je chycen a oběšen, pan Bumbl zbaven funkce a internován ve špitále. Oliver je adoptován panem Brownlowem a konečně nachází pokojný život.

Postava #1

Oliver Twist - navzdory dětství v bídě a bez lásky má dobrotivý charakter, je inteligentní, překvapivě naivní a hlavně má nesmírné štěstí

Postava #2

Žid Fagin - jako vůdce gangu dětských zlodějíčků nemůže být než zákeřný, lstivý a vychytralý

Jazyk díla

Kniha členěna na 53 krátkých ostře pointovaných kapitol. Autorský vypravěč provází příběhem a vysvětluje detaily příběhu a pohnutky postav. Spisovný a vytříbený slovník, v nepřímé řeči se jazyk liší podle společenského umístění mluvčího.

Hlavní idea díla

Kitika společenských poměrů, zejména postoje společnosti k sirotkům.

Názor na dílo

Podmanivé a pestré vyprávění. Šokující sonda do viktoriánské Anglie. Oliverovo štěstí nepůsobí uvěřitelně. Autor vidí lidi buď dobré, nebo zlé, nic mezi tím.

Klíčová slova: čtenářský deník, maturita, literatura, rozbor díla, povinná četba, Oliver Twist, Charles Dickens
Popis: Čtenářský deník k povinné maturitní četbě Charles Dickens - Oliver Twist
Instituce:
Datum: 2021-02-20
Autor: @sari

Creative Commons License
Obsah je licencovaný CC BY-NC 4.0.