Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky

Bohumil Hrabal

Národnost

česká

Profese

spisovatel, prozaik

Život

Narodil se 1914 v Brně - Židenicích svobodné matce, která pracovala jako pomocná účetní v pivovaře, kde se seznámila a později i provdala za hlavního účetního Františka Hrabala. Po maturitě studoval na právnické fakultě UK v Praze a navštěvoval přednášky z dějin literatury, umění a filozofie. Vinou uzavření VŠ za okupace studia dokončil až v roce 1946. Během 2. světové války pracoval jako železniční dělník a výpravčí, později jako pojišťovací agent, obchodní cestující. Do svého úrazu pak nesměl publikovat, uveřejňoval proto svá díla v samizdatu a exilu. Zaměřil se spíše na prózu.Od 60.let byl spisovatelem z povolání. Zemřel 1997 v Praze po pádu z okna Ortopedické kliniky na Bulovce, kde se léčil.

Další díla

Perlička na dně (1963), Pábitelé (1964), Postřižiny, Obsluhoval jsem anglického krále

Současníci

Vladimír Páral, Ota Pavel

Ostře sledované vlaky

Žánr

tragikomická novela (vznikla přepracováním starších rukopisů)

Vyšla

1965

Děj

Děj novely se odehrává v poslední válečné zimě na malé železniční stanici. Hlavním hrdinou je mladý a nesmělý Miloš Hrma, který se zde zaškoluje na výpravčího. Je zamilován do konduktérky Máši, ale když má dojít k naplnění jejich milostného vztahu, selže. Pokusí se o sebevraždu podřezáním žil, ale na poslední chvíli je zachráněn. Miloš se dozvídá, že výpravčí Hubička otiskl při noční službě telegrafistce Zdeničce na zadnici všechna staniční razítka, je z toho velké vyšetřování a výpravčího čeká disciplinární řízení. Hubička oznámí Milošovim že během příští noci projede stanicí ostře sledovaný německý vojenský transport se zbraněmi. Dohodnou se, že vlak vyhodí do vzduchu. V rozhodující den se Miloš opět setkává s Mášou a domluví si novou schůzku. Na stanici přinesla večer balíček s výbušninou krásná Viktoria z odboje, s níž získává Miloš svou první milostnou zkušenost. Cítí se plný síly, a tak klidně očekává blížící se transport. Když vlak přijíždí, vyleze Miloš na semafor a hodí bombu doprostřed čtrnáctého vagonu a sleduje, co se bude dít. Ale německý voják v posledním vagonu si ho všimne a vystřelí. Ve stejné chvíli vystřelí i Miloš a oba skončí v příkopu vedle trati. Němec má těžce poraněné břicho a hodně trpí, takže ho Miloš musí zastřelit. Ještě slyší výbuch vlaku, bere Němce za ruku a umírá.

Postava #1

Miloš Hrma (22 let) - nesmělý, zakomplexovaný mladík se zaškoluje na výpravčího na malé železniční stanici v Polabí, v kraji, kde autor vyrůstal.

Postava #2

Výpravčí Hubička - zkušený výpravčí a záletník, který se proslaví aférkou s orazítkovaným zadečkem telegrafistky Zdeničky.

Postup

chronologický

Odehrává se

Druhá světová válka - únorové dny 1945 - malé nádraží v Kostomlatech.

Jazyk díla

Ich forma. Spisovná čeština, hovorová s vulgarismy v přímé řeči. Německé věty, složitá souvětí. Sled jednotlivých událostí je přerušován krátkými retrospekcemi (návraty do minulosti) hlavního hrdiny. Typický styl pro Hrabalova díla.

Hlavní idea díla

Panicové historii nepíší, aneb kde by byli muži bez žen.

Názor na dílo

Příběh mě nezaujal svou tématikou ani vyzněním. Zápletka je banální a fascinace erotikou samoúčelná až obscénní.

Film

1966 - byl oceněn Oscarem za nejlepší cizojazyčný film v roce 1967, režie: Jiří Menzel.

Pojmy s maturitě

  • SAMIZDAT = způsob, jakým občanští aktivisté obcházejí cenzuru v represivních režimech, zejména v zemích východního bloku v době studené války. Jde o vydávání novinového obsahu vlastním nákladem v ilegalitě.
  • PRÓZA = protiklad vznešeného verše (logické věty, gramatická pravidla, text do odstavců, neodděluje se pauzou)
  • EPIKA = má děj, vypráví příběh
  • NOVELA = kratší útvar, menší množství postav
  • RETROSPEKCE = návraty do minulosti

Klíčová slova: čtenářský deník, maturita, literatura, rozbor díla, povinná četba, Bohumil Hrabal, Ostře sledované vlaky
Popis: Čtenářský deník k povinné maturitní četbě Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlaky
Instituce:
Datum: 2021-03-08
Autor: @sari

Creative Commons License
Obsah je licencovaný CC BY-NC 4.0.