Jan Otčenášek: Romeo, Julie a tma

Jan Otčenášek

Národnost

česká

Profese

účetní, úředník

Život

Narozen 1924 v Praze. Maturoval 1943 na obchodní akademii v Praze. Krátké nucené práce v protektorátní fabrice. Zapojil se do ilegálního hnutí mládeže Předvoj. Po válce člen KSČ. Nedokončil studium na FF UK. Později pracoval jako účetní a úředník v různých funkcích. Zemřel 1979 v Praze.

Další díla

Občan Brych (1959), Kulhavý Orfeus (1964), Když v ráji pršelo (1972)

Současníci

Bohumil Hrabal, Ota Pavel, Arnošt Lustig

Romeo, Julie a tma

Žánr

novela

Vyšla

1958

Děj

Novela se odehrává v Praze roku 1942 během heydrichiády. Pavel se v parku zapovídá s plačící židovkou Ester, která nenastoupila do transportu do Terezína, kam už odvezli i její rodiče. Ukruje ji v pokojíku vedle krejčovské dílny jeho otce, za což hrozí poprava celé rodině. Pavel se tak ocitá v bezvýchodné situaci, zaplétá se do lží a balancuje na okraji zkázy všech. Denně Ester navštěvuje, pečuje o ní a zajišťuje ji pohodlí. Dělí se s ní o jídlo, kterého je v protektorátní Praze málo, takže ho musí i krást doma. Během krátké chvíle se do sebe zamilují a před krutou realitou utíkají do snění o budoucnosti. Dochází k atentátu na Heydricha. Otec se dozvídá o Pavlově nebezpečném tajemství. Reaguje velice chápavě navrhuje přestěhovat Ester na venkov a Pavel za ní má přijet po maturitě. V noci před stěhováním ale Němci začnou prohledávat domy. Vychází na povrch, že o Ester už ví celý dům. Vyděšený a opilý soused Rejsek chce Ester vyhnat, ale sousedé se jí zastanou. Ester nevydrží tlak odpovědnosti za životy ostatních a uteče ven, kde ji o pár ulic dál vojáci zastřelí.

Postava #1

Pavel je maturant prožívající první zamilovanost do židovky během heydrichiády. Je nucen porušovat ideály a čelit následkům pošetilého rozhodnutí.

Postava #2

Ester je prosté a milé děvče židovského původu. Trpí tuší, že její rodina byla vyvražděna. Je zkušenější než Pavel a má silnější smysl pro realitu.

Jazyk díla

Chronologické vyprávění. Er-forma. Časté střídání přímé a polopřímé řeči udává tempo ději. Časté básnické obraty a personifikace, které podtrhují Pavlovy citové a myšlenkové pochody.

Hlavní idea díla

Zdůvodnit nesmyslnost antisemitismu a války na příkladu zamilovanosti mladých lidí.

Názor na dílo

Autor dílo psal z pohledu adolescenta, patrně vzpomínky na své mládí. Protože jsem ale o 18 let starší než Pavel, působil na mě příliš pateticky. Vylíčení tísnivé atmosféry protektorátu je ale zdařilé. Pavel také formuluje postoj tehdejší mladé generace: “Ale co můžeš proti světu, když už jej staří tak beznadějně zpackali?”

Klíčová slova: čtenářský deník, maturita, literatura, rozbor díla, povinná četba, Jan Otčenášek, Romeo, Julie a tma
Popis: Čtenářský deník k povinné maturitní četbě Jan Otčenášek - Romeo, Julie a tma
Instituce:
Datum: 2021-03-08
Autor: @sari

Creative Commons License
Obsah je licencovaný CC BY-NC 4.0.